Personalen


Henrik Ferngren
Delägare

Henrik är ansvarig för den del av företaget som har med läkemedelsindustrin att göra. Om det är något som man vill hitta en lösning på men inte riktigt vet hur man kan göra är han gärna till hjälp från början i projektet.
Henrik har över 20 år i branschen och har god kännedom om material och tillverkning.

Telefon - 018-444 23 03
E-Post - henrik@dhinox.se
 
 

Daniel Ulfseke
Delägare
Bildresultat för DH cykel
Daniel är ansvarig för planeringen av verkstaden och sätter stort värde på att sätta kunden i centrum.
Daniel har även han över 20 år i branschen och har en bred kunskapsbas inom metallbearbetning. Han tycker om att arbeta med design och konstruktion, han hjälper gärna till för att få produkterna snygga och väl fungerande.

Telefon - 018-444 23 01
E-Post - daniel@dhinox.se
 
 
 

Thomas Jadlert
Verkstad/Stansoperatör

Thomas började arbeta på företaget år 2014 och har god kunskap och erfarenhet med att arbeta med metall. Han har även utildats på vår stans och kan den väl. Thomas gillar design och har en god blick för att hjälpa kunden med att få fram en snygg och bra slutprodukt. Han sätter höga krav på sig själv och sina arbeten.

Telefon - 018-444 23 00
E-Post - thomas@dhinox.se
 
 
 

Johan Södergren
Verkstad
Bildresultat för Combine Harvester
Johan började arbeta på företaget år 2014 och är en stor tillgång i företaget när det kommer till problemlösning. Johan gillar att klura och fundera fram snygga och bra slutprodukter efter kundens önskemål. Han ser alltid till att hans arbeten håller hög finish och är en bra konstruktion.

Telefon - 018-444 23 00
E-Post - johan@dhinox.se
 
 
 

Magnus Hammarström
Verkstad/Service
Bildresultat för crane
Magnus började arbeta redan från starten 2014 i företaget och är en stor tillgång. Magnus arbetar ofta väldigt nära mot kunden och är omtyckt för de fina och stabila lösningar som han får fram. Han ser till att hans arbeten möter de krav som ställs och är konstruerade efter kundens önskemål.

Telefon - 018-444 23 00
E-Post - magnus@dhinox.se
 
 
 

Jozef Torosian
Verkstad

Jozef började arbeta 2014 i företaget och har många år av kunskaper inom yrket. Jozef arbetar ofta direkt mot kund ute på plats och genomför gärna de önskemål som kunden har. Han försöker alltid att möta upp mot de krav på både finish och tålighet  i konstruktion som kan tänkas behövas. 
Telefon - 018-444 23 00
E-Post -  jozef@dhin ox.se 
 
 

Patrik Nord
Verkstad/Stansoperatör
Bildresultat för Headbang
Patrik började arbeta på företaget år 2016. Patrik är den som i första hand sköter om och programerar vår stans. Han har många års erfarenhet inom området styrda maskiner men har även goda kunskaper inom verkstadsarbetet. Han hjälper gärna till med att hitta bra lösningar och konstruktioner.

Telefon - 018-444 23 00
E-Post - patrik@dhinox.se
 
 
 

Emil Ågren
Verkstad/Service

Emil började arbeta på företaget år 2018 och är det senaste tillskottet på DHinox. Emil är en ung och driven kille med stor vilja att lära sig mer om yrket. Han visar ett stort intresse för verkstadsarbetet, han har viljan och god kreativitet för att komma fram till bra lösningar tillsammans med kunden. Emil hjälper gärna till och är inte rädd för att ta i.

Telefon - 018-444 23 00
E-Post - emil@dhinox.se
 

Thomas började arbeta på företaget år 2014 och har god kunskap och erfarenhet med att arbeta med metall. Han har även utildats på vår stans och kan den väl. Thomas gillar design och har en god blick för att hjälpa kunden med att få fram en snygg och bra slutprodukt. Han sätter höga krav på sig själv och sina arbeten.

Telefon - 018-444 23 06
E-Post - thomas@dhinox.se

 

Integritetspolicy DHinox AB

Senast uppdaterad: 20180522

Inledning

Vi på DHinox AB bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss. 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1               Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter? En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring. 

 

1.2    Vem ansvarar för dina personuppgifter?

DHinox AB, organisationsnummer 556945-7061 på Danmarksgatan 24, 753 23 Uppsala är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

 

1.3                  Hur får DHinox AB tag på dina personuppgifter?

 • När du registrerar dig som kund hos DHinox AB
 • När du skickar in order via e-post

 

 1. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

DHinox AB behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, registreringsnummer, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.  

 

 

 1. Varför behandlar DHinox AB uppgifter om dig? 
 • För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund
 • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster 
 • För att hantera och administrera dina frågor

 

 1. När har DHinox AB rätt att behandla dina personuppgifter?

DHinox AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

 

 1. Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter används av behörig personal på DHinox AB och i vissa fall av DHinox AB’s samarbetspartner för ekonomisystemet. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

 

 1. Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. DHinox AB strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen. 

 

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

DHinox AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. Hur länge DHinox AB sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för oss och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

 

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

DHinox AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. 

 

 1. Vilka rättigheter har du som registrerad? 

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet: 

 

Rätt till tillgång: På DHinox AB är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära det. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter. 

 

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta DHinox AB och begära att få dem rättade. 

 

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att DHinox AB raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer DHinox AB inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

 

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos DHinox AB. 

 

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit DHinox AB. 

Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att DHinox AB kan neka. 

 

1.12 När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande.

 

1.13 Vem kontaktar jag vid frågor? 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. 

DHinox AB

Danmarksgatan 24

753 23 Uppsala

ekonomi@dhinox.se.se

018-444 23 00

 

Den här integritetspolicyn gäller från och med 20180522 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn